Kvifor bør du marknadsføre bedrifta di akkurat no?

Med eit samfunn som er sterkt påverka av koronaviruset, er det blitt enda viktigare å vere synleg på nett. Store delar av befolkninga er heime og har ikkje den fysiske sosiale samhandlinga med andre som elles er ein del av kvardagen. Nokre sit med heimekontor eller held seg heime for å overhalde prinsippet om sosial distansering. Difor er folk no mykje meir aktive i sosiale mediekanalar enn elles. Her får dei sosialt utløp, og held seg oppdatert på siste nytt.

Korleis kan bedrifta di få meir effekt av sosiale medium i denne perioden, auke sal på nett og nytte dei kanalane der vi no treff kunden?

Informasjonen og kjøpsknappen må følgje kunden ut på nett. Alle er vi avhengige av å halde oppe sal av varer og tenester for å skape ein sunn og god handelsøkonomi som held seg sterk gjennom perioden. Også for å kunne kome sterkare tilbake etterpå. Det er viktigare enn nokon gong å vere kreative og finne alternative løysingar for å nå fram til kunden.

Fokus på digital satsing

Kan dette vere tida å rette fokuset på digital satsing? Fleire har kanskje venta på den rette rolige tida eller enno ikkje satt seg inn i kva som skal til. Akkurat no er alle kundane online, der må du vere også. Det er billegare å marknadsføre seg digitalt no enn på lenge. Grunna auka sal via kanalar som Google og sosiale medier, har vi fått billegare visningar, klikk og konverteringar.

Som verksemd er ein avhengig av å halde fram med å ha kundar, og selje produkt eller tenester. Posisjoner deg på nett, og ver synleg for målgruppa di. No bør du starte prosessen, finne kanalane dine og sette opp ei rutine.

Behov for bistand?

Ønsker du bistand i prosessen, så er vi her for deg. Vi hjelper fleire og fleire kundar med å ta rette stega ut i den digitale marknaden med pakkar som er skreddarsydd for sine behov. Konsultasjon og oppsett av rutine, produksjon av innhald og design av kampanjar. Vi hjelper deg å finne maksimal effekt av digital marknadsføring innanfor ditt marknadsbudsjett.

Kva kanalar er rette for deg og di bedrift, korleis treff du akkurat di målgruppe? Korleis, kva tid og kor ofte skal du vere synleg? Korleis utløyse kjøp digitalt?

Ta kontakt med oss, så finn vi svara saman! 7000 9090 I post@osberget.no

Gå til toppen