Nynorsk Grammatikk

HiVolda

Nynorsk Grammatikk for minoritetsspråklege med forklaring og arbeidsoppgåver. Det er førstelektorane Hilde Osdal og Birgitte Fondevik ved Høgskulen i Volda som har skrive arbeidsboka.

article_id=149939-5.png

Grammatikken er enkel innføring i nynorsk grammatikk for minioritetsspråklege, med både teori, forklaringar og arbeidsoppgåver. Arbeidsboka er lagt til rette for ungdommar og vaksne.

Arbeidsboka høver også for andre elevar/studentar som ikkje har minoritetsspråkleg bakgrunn.

Praktiske arbeidsoppgåver til bruk i undervisninga er det alltid behov for!

Kjøp boka i dag!

Fleire prosjekt

Gå til toppen