Revitalisering av profil og nettbutikk for pionerar i høgden

Norwegian Group

Norwegian Group er ein av landet sine fremste aktørar innan tilkomstteknikk. Med ekspandering av selskapet og eit aukande omfang av leveranseområde var det behov for ein revitalisering av grafisk profil og oppdatering av nettsider.

Vi har levert nettsider med tilhøyrande nettbutikk for deira stillasavdeling. Nettbutikk inneheld integrert betalingsløysing og tilleggsval for levering, hentetidspunkt, montering og leige av hengar.

Selskapet sin logo er revitalisert saman med logo for kvart underselskap. Presentasjonar, markedsmateriell og digital annonsering er også noko av det vi har levert.

Gå til toppen