Skuter av tre, mannskap av jarn!

Ishavsmuseet

Ishavsmuseet Aarvak vart oppretta i 1981 og har som føremål å ta vare på dei rike tradisjonane på Vestlandet frå selfangst og anna virke i polare strøk.

ishavsmuseet-osberget-brosjyre-design

Stiftinga held til i Brandal der Ishavsmuseet flytte inn i nytt bygg, ei gamal sjøbu frå 1950 i 1998, 100 år etter at den første skuta gjekk ut frå Sunnmøre. Fantastiske Osberget har hatt eit langt og godt samarbeid med Ishavsmuseet, og denne gongen fekk vi i oppdrag å utarbeide ei informasjonsbrosjyre. Vi har tidlegare levert både bok og heimesider til museet.

Gå til heimeside

Ishavsmuseet tek vare på dei rike tradisjonane knytt til ishavet.

Utdrag frå brosjyra

Ishavsmuseet

Brosjyren er utarbeidd på to språk, og designen er gjort i samsvar med den grafiske profilen til det kjende museet.

Fleire prosjekt

Gå til toppen