Spesialist i klinisk psykologi

Psykolog Joachim Abbou

Psykolog Joachim Abbou tilbyr psykologisk behandling av psykiske lidingar og plager. Pasientar kan motta behandling i Bergen eller over video. Klinikken har flotte lokaler i Bergen sentrum. Fantastiske Osberget har laga nye nettsider.

Fantastiske Osberget har stått for designen og oppsettet av dei nye nettsidene. I tillegg har vi laga logoen for Abbou. Uttrykket i logoen har prega designen og oppsettet på nettsidene.

Joachim Abbou har arbeid i spesialisthelsetenesten i Bergen i 12 år, og parallelt jobba som lektor ved Psykologisk universitetspoliklinikk ved UiB.

Nettsidene er satt i Squarspace.

Her finn du nettsidene til Joachim Abbou.

I arbeidet med nettsidene har både Abbou og Osberget jobba med søkeoptimalisering. Det har vore gjort eit godt stykke arbeid der nettsidene har gått frå å vere usynlige i Google til no å vere på side to i Google søk.

Gå til toppen