Rein energi for rein framtid

Ulstein Fjernvarme

Ulstein Fjernvarme pumpar store mengder med sjøvatn frå djupna ute i fjorden og inn til land. Der vert energien overført til landnettet som er ferskvatn.

Fantastiske Osberget har saman med kunden laga ein presentasjonsvideo som syner systemet og ledningsnettet. Det er bl.a nytta dronefilming og 2D-illustrasjon til presentasjon. Det blei laga to versjonar: ein kortversjon på 30 sekund og lenger versjon på 60 sekund som du kan sjå nedanfor.

Miljøsatsinga til Ulstein Fjernvarme knyter hav til land på ein slik måte at havets termiske energi kjem til nytte – for samtid og framtid!

Miljøsatsing

Ulstein Fjernvarme
Gå til toppen