Gi liv til logoen dykkar med animasjon

Logoanimasjon skisse for Fantastiske Osberget logoen
av Fantastiske Osberget
25. mars, 2021

For litt sidan skreiv vi om kvifor det er viktig å ha ein moderne logo som representerer bedrifta. I dag skal vi utdjupe dette med å snakke om ei side ved logobruk som blir meir og meir viktig: logoanimasjonar.

Animerte logoar er noko ein tidlegare berre kunne sjå i starten av kinofilmar og i vignettar på TV-program og nyhende. I dag har alle sin eigen profil på nettet, og då er dette noko dei fleste bedrifter bør vurdere som ein del av marknadsføringsstrategien sin. I tillegg til i sosiale medium har animerte logoar mange bruksområde. Det kan vere

  • ein wow-faktor i starten av ein presentasjon
  • ein del av ei sløyfe på infoskjermar
  • eit fast element i alle firmavideoar
  • eit framsidebilete på Facebook
  • ei videosløyfe i starten/pausen på direktestraumar

All denne gjenbruken går hand i hand med video som ein del av marknadsføringa. Logoanimasjonen kan vere med på å gjere ein elles enkel video til ein gjennomført og profesjonell produksjon.

Vi skal vise nokre døme som vi har laga, for å vise både bruksbreidd og forskjellige stilar og ambisjonsnivå.

 

MMG

I videoen vi laga for MMG i slutten av 2020, ønskte vi å la logoen deira vere ein enkel entré til ein elles veldig vakker video. Videoen elles hadde vakker elegant opptak og grafikk, så vi ønskte ikkje å gjere for mykje sprell med logoen. Resultatet blei ein enkel, men fin logoentré i starten og slutten av videoen.

 

Tim Wendelboe

Då Tim ønskte å lage regelmessige bloggar for følgjarane og kaffeabonnentane sine, ville vi sikre oss at sjåarane blei møtte av eit fast element som både kunne setje stemninga og gi videoane eit løft. Resultatet blei ein leiken, men straumlinjeforma animasjon som både matcha kafeen deira og Tim sjølv.

 

Vår eigen logo

Det er ikkje kvart år vi fornyar profilen vår, så då vi gjorde det i 2019, syntest vi det var viktig å markere det med ein animasjon. Dette gjorde vi med ein livleg animasjon som kunne brukast på alle flatene våre: i presentasjonar, som framsidebilete på Facebook, i porteføljefilmar og der vi elles ønskte å bruke han. I tillegg kan hovudanimasjonen i logoen enkelt tilpassast til stader der vi ønskjer å vere leikne, og stader der vi ønskjer å vere meir diskré.

Som eit resultat av sosiale medium og det mediebiletet vi har i dag, er video og animasjonar komne for å bli. Det same gjeld logoanimasjonar. Med ein logoanimasjon kan ein setje logoen i ein samanheng, og ein kan fortelje historia eller tanken bak sjølve logoen. I tillegg kan ein kombinere logoanimasjonen med ein lyd. På denne måten kan du gjere det enklare for målgruppa å kjenne att bedrifta di, sidan fleire sansar blir påverka enn ved eit statisk bilete.

Som bedrift er det viktig å følgje med når det gjeld trendar og teknologiske framsteg. Logoanimasjonar får fleire og fleire bruksområde og kan tilpassast ambisjonsnivået og budsjettet til bedrifta. Ein potensiell animasjon av logoen dykkar kan bli ein viktig del av merkevara som gjer at bedrifta blir kjend att, og dette kan igjen bidra til kundelojalitet.

Vi håper at dette innlegget var til inspirasjon. Om du føler deg kalla til å gi liv til logoen din, så høyrer vi gjerne frå deg!

 

Gå til toppen