Hev kvaliteten på rapporten – løft frem viktig informasjon med god design

En papir rapport ligger på et bord med fargerike stolper i 3D som kommer opp fra arket.
av Lena Johnsen
25. april, 2024

En god rapport trenger ikke å være ensformig og kjedelig, tvert imot. Med riktig tilnærming kan den bli et kraftig verktøy for å formidle informasjon på en måte som fanger leserens oppmerksomhet.

God informasjonsformidling og gjennomsiktighet kan være avgjørende for å bygge tillit og opprettholde konkurransedyktighet. Enten det er å formidle resultater til investorer, demonstrere bærekraftsengasjement til samfunnet eller holde interne interessenter informert.

En rapport bør være lettlest og ha fokus på informasjonen som presenteres. Her har vi en målgruppe som allerede er interessert i innholdet, og mer fokusert på å innta informasjonen enn å nyte innrammingen – men designen spiller fremdeles en viktig rolle. Den skal bygge opp under og ramme inn viktige momenter, presentere tung informasjon som tall og grafer logisk, og bistå med å dele opp innhold for god struktur slik at rapporten blir mest mulig lettlest og oversiktelig. Velger du et designbyrå som har erfaring med utarbeiding av rapporter er mye av jobben gjort allerede.

Ved å legge litt ekstra innsats i utformingen av rapporten får du et verktøy som fungerer som det skal, samt gir et inntrykk av både profesjonalitet og kompetanse.

Årsrapporten – portrettet av bedriftens prestasjoner

Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over årets aktiviteter, økonomiske resultater, strategier og fremtidsutsikter. En grundig utarbeidet årsrapport signaliserer profesjonalitet, transparent ledelse og evne til å levere resultater. Bruk av visuelle virkemidler som infografikk for presentasjon av tall og fakta, samt god design og struktur, er nøkkelen til å engasjere og å skape et positivt inntrykk.

Når designmal og stil for infografikk først er utformet, kan designen enkelt holdes i live med små justeringer etter hvert som tiden går. En god designmal bistår også med å gi en ramme for innholdet som kan lette arbeidet med selve rapporten.

Se eksempel på vårt arbeid med årsrapporter her 

Kvartalsrapporten – kontinuerlig kommunikasjon

Kvartalsrapporten gir jevnlige oppdateringer om bedriftens tilstand slik at investorer og interessenter kan følge med på utviklingen over tid. Med stadig økende krav til både hastighet og nøyaktighet i formidlingen, er det viktig å presentere data tydelig og konsekvent. Effektiv rapportering kan bidra til å bygge langsiktige relasjoner med investorer og skape tillit til bedriftens styring. Vi bistår med å sette tekster, tall og regnskapsdokumenter i designmalen, og påse at informasjonen er godt presentert.

Se eksempel på vårt arbeid med kvartalsrapporter her

Bærekraftsrapporten – fremmer samfunnsansvar

I dagens samfunn forventer forbrukere og investorer at bedrifter tar ansvar for sin påvirkning på miljøet og samfunnet. Bærekraftsrapporten gir en plattform for å demonstrere bedriftens innsats for å redusere miljømessig fotavtrykk, fremme sosial rettferdighet og sikre etisk driftspraksis. Gjennom åpenhet og målbare mål kan bedrifter bygge en bærekraftig forretningsmodell som appellerer til stadig mer bevisste kunder og investorer. Designmalen gjør et viktig arbeid med å strukturere innholdet, og gjøre rapporten lettlest og visuelt tiltrekkende. Her er det viktig å fremstå som en seriøs aktør og fremme sterke verdier, og designen spiller en rolle i å sette tonen i rapporten. Både infografikk, fargespill og typografiske virkemidler er tilpasset bransje, tema og målgruppe.

Se eksempel på vårt arbeid med bærekraftsrapporter her

Trender i rapporteringen: Fra data til fortelling

I dagens digitale tidsalder integrerer vi i større og større grad kalde harde fakta og datadrevet innsikt med god historiefortelling for å skape bedre informasjonsformidling. Visualisering av data, interaktivitet og bruk av multimedia hjelper til med å bringe rapporter til live og gjøre kompleks informasjon mer tilgjengelig.

Hvorfor samarbeide med et designbyrå?

Samarbeid med et designbyrå kan være en sterk suksessfaktor i rapporteringen. Vi bringer ekspertise innen visuell kommunikasjon, og hjelper deg med å transformere data til engasjerende historiefortelling.

Rapportering er mer enn bare tall og statistikk; det er en mulighet til å formidle bedriftens verdier, og å vise engasjement på en meningsfull måte. Ved å legge litt ekstra innsats i å utvikle informative, engasjerende og visuelt tiltalende rapporter, kan bedriften styrke sitt omdømme, bygge tillit og drive langsiktig suksess.

Kontakt oss for din neste rapport, så skal vi gjøre deg fantastisk glad!

Kontakt Åge Grimstad (aage@osberget.no) eller Stine Johnsen (stine@osberget.no) for mer info eller en prat om våre tjenester.

 

Gå til toppen