Bauhaus i moderne design

av Lena Johnsen
16. november, 2023

Bauhaus var en tysk designskole som åpnet i 1919. Skolen hadde som mål å fremme forståelsen for kunstneriske uttrykk med vekt på rasjonalitet, enkelhet og funksjonalitet. Idéene og metodene de innførte har i ettertid inspirert en hel designverden og avtrykket av Bauhaus kan sees overalt i moderne arkitektur, design, kunst, grafisk design og typografi.

Form følger funksjon

Før begrepet «form følger funksjon» ble et utbredt prinsipp, praktiserte Bauhaus regelen. Idéen er at formen til et objekt skal være basert direkte på formålet. Et moderne eksempel på denne regelen kan være at man ønsker å starte en nettbutikk. Designet, altså formen skal tilpasses formålet, eller funksjonen. Navigasjonen burde være enkel, og innholdet skal være lett å lese og organisert på en god måte. Brukeren burde også ledes mot å utføre en ønsket handling, om det er kjøp eller opprette en konto.

Moderne design

I et samfunn drevet av moderne teknologi oppfordres designere til å kontinuerlig å finne nye løsninger som gjør livet enklere. Prinsippet om funksjonalitet og minimalisme er fremdeles like relevant i dag som for hundre år siden. Påvirkningskraften skolen hadde kan sees overalt ved at gjenstander som er skapt av tidligere studenter fortsatt reproduseres. Bauhaus-estetikken er mer populær enn noensinne.

Wassily-stolen er et eksempel på at Bauhaus-design fortsatt er relevant og populært.

Bauhaus i grafisk design

Innen grafisk design representerer Bauhaus-stilen et brudd med den tidligere designnormen, som var påvirket av kunst. Prinsippene er like relevant for grafisk design, hvor form og funksjon kommuniseres gjennom visuelle elementer. Stilen kjennetegnes ved bruk av funksjonelle former, enkle fargevalg, minimalisme og balansert asymmetri. Fargeassosiasjonene som oppstår når man ser en gul trekant, en blå sirkel eller en rød firkant, kan spores tilbake til Bauhaus.

 

Hvordan ville profilen til Fantastiske Osberget sett ut i Bauhaus-stil?

Miles

Eksempel på bruk av disse prinsippene kan sees i den visuelle identiteten vi har skapt for Miles. Gjennom bruk av geometriske former og typografi, kombinert med utvalgte farger, resonerer det selskapets slagord «faglig autoritet og varme». Et fremtredende designelement er halvsirkelen, som er et utsnitt av logoens «M». Halvsirkelen som lager en metaforisk bro, samtidig som den viser to hender som hilser, er et visuelt eksempel på form følger funksjon. Plasseringen av designelementet skaper også bevegelse på flaten som gir en følelse av balansert asymmetri.

Tiden etter

Selv om Bauhaus stengte i 1933, lever arven videre i moderne design til inspirasjon for nye generasjoner. Og om vi kanskje ikke alltid legger merke til det, har integrasjonen av funksjonalitet og enkelhet sneket seg inn i hverdagen.

Når du skal bygge deg ny profil, ny design eller et nytt konsept er det like viktig å bygge på gode tradisjoner som moderne løsninger, og historie spiller en stor rolle i alle trender. Det ser vi på tvers av de fleste bransjer. Kunnskap om historien, og hva som ligger bak dagens løsninger gjør oss bedre egnet til å se hva som har effekt og hvorfor.

Vi har et team med kunnskapsrike designere som kan bistå deg med ditt neste designprosjekt. Kontakt oss for en hyggelig designprat!

 

 

Gå til toppen