Tips for å lage en god tekst på dine nettsider

nærbilde av en laptop i bruk
God tekst er viktig på nettsider.
av Lena Johnsen
29. november, 2023

Nettsider er et hurtig medium. Skriv kort og presist. Det er først når du har fanget oppmerksomheten til leseren at mer omfattende tekstmengde bør presenteres. Skriv en engasjerende tekst som har et definert formål.

Noen tips

Teksten bør inneholde noen faste element:

  • En overskrift og en ingress som sier noe om hva leseren kan forvente
  • Et bilde/illustrasjon som støtter opp under temaet for artikkelen
  • Det viktigste først. Da vil leseren raskt kunne ta stilling til om denne artikkelen er aktuell for dem. Skriv kort og tydelig om hva de kan forvente å finne i teksten
  • Bruk mellomtitler for å skille de ulike seksjonene
  • Bruk korte avsnitt med luft mellom
  • Bruk punktlister hvor det er hensiktsmessig. Punktlister gjør det enkelt for leserne å orientere seg i teksten og finne det viktigste innholdet
  • Lag en god avslutning hvor det ikke er tvil om hva brukeren skal gjøre videre

Rettskrivning

Det er viktig å ha god rettskrivning, for da blir det lettere for leseren å forstå det du skriver. Skrivefeil skjemmer og tar vekk fokuset fra innholdet. God rettskrivning er også viktig for effektiv kommunikasjon. Feilfri rettskrivning bidrar til å bygge tillit og autoritet, og sikrer at du skaper et godt inntrykk hos mottakeren.

Viktig for søkeoptimalisering

Optimaliser teksten for brukeren. Om du har brukeren i fokus vil du også gjøre en god jobb for søkemotorene. Du kan f.eks. sjekke hvilke ord som er gode trigger-ord. Bruk gjerne gratis-verktøyet Google Trends for å sjekke populære ord.

Ta kontakt med oss om du har behov for innholdsproduksjon og søkeoptimalisering.

Gå til toppen