Av arboristar for arboristar

Treklatrebutikken.no

Treklatrebutikken.no er ein spesialbutikk for arboristar. Sida er eigd av Sandal Parkdrift, som sjølv leverer tenester innan trepleiefaget. Kunden kom til oss med ønskje om å starte ein fullskala nettbutikk med alle funksjonalitetar ein kan forvente i ein moderne nettbutikk. Saman med kunden har vi fått til dette!

treklatrebutikken nettbutikk levert av fantastiske osberget i ulsteinvik

Av funksjonar i nettbutikken har vi integrert mellom anna:

Osberget har levert design, programmering og funksjonalitet for nettbutikken. Det generelle uttrykket i designen er meint å drage assosiasjonar til dei naturlege omgjevnadane bransjen opererer i, supplert med sterke fargar og element som symboliserer den aktive kvardagen trepleiarar har.

fantastiske osberget har levert nettbutikk og webshop

Fleire prosjekt

Gå til toppen