Av arboristar for arboristar

Treklatrebutikken.no

Treklatrebutikken.no er ein spesialbutikk for arboristar. Sida er eigd av Sandal Parkdrift, som sjølv leverer tenester innan trepleiefaget. Kunden kom til oss med ønskje om å starte ein fullskala nettbutikk med alle funksjonalitetar ein kan forvente i ein moderne nettbutikk. Saman med kunden har vi fått til dette!

Av funksjonar i nettbutikken har vi integrert mellom anna:

Osberget har levert design, programmering og funksjonalitet for nettbutikken. Det generelle uttrykket i designen er meint å drage assosiasjonar til dei naturlege omgjevnadane bransjen opererer i, supplert med sterke fargar og element som symboliserer den aktive kvardagen trepleiarar har.

Fleire prosjekt