Døropnar for norske, maritime bedrifter

Norwegian Maritime Exporters

Norwegian Maritime Exporters (NME) er ein medlemsorganisasjon med over 100 utstyrsprodusentar og tenesteleverandøren innan den maritime industrien i Noreg. NME arbeidar for å hjelpe medlemmane sine til å lukkast i ein marknad prega av sterk konkurranse.

nettside for medlemsorganisasjon nme av fantastiske osberget

Vi har fått designe nettside for medlemsorganisasjon: Norwegian Maritime Exporters (NME), der organisasjonen sine mål, fordelar og medlemmar står i fokus. Nettstaden er satt i WordPress, og har blant anna oversikt over medlemmane, nyheitsfeed frå Facebook, arrangementkalender, påmelding til nyheitsbrev og eiga medlemsside.  Det har vore utruleg kjekt og spennande å lage den nye nettsida til ein så stor og viktig aktør for det norske maritime miljøet!

www.nme.no

Fleire prosjekt

Gå til toppen