Effektive løysingar

Entec

Entec er kort for «environmental technology», og er eit teknologikonsern beståande av tre driftsselskap; Evotec AS, Brimer AS og ServiTech AS. Eigarane ønska å bygge ein større aktør innan dei marknadane selskapa har si kjerneverksemd, ha framtidsretta vekst med å knytte til seg fleire aktørar over tid, og å vere ei sterk kompetansebedrift.

I løpet av det siste året har Entec gjennomgått ei stor forandring, som vi i Fantastiske Osberget har fått gleda av å vere med på. Med eit ønske om å framstå som ei samla bedrift i staden for tre individuelle selskap har vi bidrege med strategiarbeid, i tillegg til å gjere eit redesign av den visuelle identiteten til Entec forankra i strategien. Med den nye visuelle identiteten som grunnlag har vi også fått utforme alt av malar og trykksaker – frå visittkort og brevark til annonsemalar for sosiale medium, mal til PowerPoint, og brosjyremal for å nemne nokre. Vi har også utforma den nye nettsida til Entec, som er fleirspråkleg for å kunne nå ut til ein internasjonal marknad. Saman gir desse elementa Entec tyngda som trengs for å framstå som eit sterkt og samla konsern.

For å byggje opp under den visuelle identiteten til Entec har vi også utforma ein bildemanér og bildebank i samarbeid med fotograf Per Eide. Desse bilda er brukt på nettsida og i brosjyrer, og kan også brukast i sosiale medium, i PowerPoint, osb.

Fleire prosjekt