Ein enklare kvardag for kunden

Brødrene Dahl

Brødrene Dahl er ein stor og viktig aktør innan kundesegmenta VVS, VMT, industri, marine, aqua, olje & gass, vasskraft og samferdsel, og ønsker gjennom sin visjon å gjere kvardagen enklare for kunden. Vi er så heldige å ha dei som fast kunde, og har oppetter åra hjelpe dei med blant anna design av stands, brosjyrer, dekor på trailerar og arrangement.

dm for kampanje for brødrene dahl

For Brødrene Dahl har vi det siste året utforma ei rekke brosjyrer og DMs til trykk eller utsending per e-post. I utforminga av desse har vi teke utgangspunkt i BD sin visuelle identitet og eksisterande malar. Vi kan anten sette layouten direkte i ein bestemt mal, eller vidareutvikle og modernisere malen. Vi takkar for godt samarbeid, og ser fram til meir i 2021!

produkt katalog for vvs brødrene dahl av fantastiske osberget
industrikatalog for brødrene dahl design av fantastiske osberget
produktkatalog for brødrene dahl design layout og trykk av fantastiske osberget
katalog for bedrifter brødrene dahl av fantastiske osberget reklamebyrå i ålesund

Fleire prosjekt

Gå til toppen