Ein enklare kvardag for kunden

Brødrene Dahl

Brødrene Dahl er ein stor og viktig aktør innan kundesegmenta VVS, VMT, industri, marine, aqua, olje & gass, vasskraft og samferdsel, og ønsker gjennom sin visjon å gjere kvardagen enklare for kunden. Vi er så heldige å ha dei som fast kunde, og har oppetter åra hjelpe dei med blant anna design av stands, brosjyrer, dekor på trailerar og arrangement.

For Brødrene Dahl har vi det siste året utforma ei rekke brosjyrer og DMs til trykk eller utsending per e-post. I utforminga av desse har vi teke utgangspunkt i BD sin visuelle identitet og eksisterande malar. Vi kan anten sette layouten direkte i ein bestemt mal, eller vidareutvikle og modernisere malen. Vi takkar for godt samarbeid, og ser fram til meir i 2021!

Fleire prosjekt