Komplette prosjekt frå start til slutt

Stadpipe

Stadpipe er ein av landets fremste spesialistar på avanserte rørsystem og rørinstallasjonar. Dei leverer komplette prosjekt, frå idé til gjennomføring, innan oppdrett, industri, fiskeri og produksjon.

Stadpipe ønska seg ein video som ikkje berre viser fram kva dei produserer, men også den unike identiteten dei har som selskap. For denne filmproduksjonen set vi difor søkelyset på ein utvald tilsett og fortalte hennar historie om det første møtet med Stadpipe og kvardagen på jobb.

Anna-Stina stilte modig opp, og saman med ho fanga vi eit ærleg og autentisk bilete av Stadpipe som arbeidsplass og leverandør.

Fleire prosjekt