Erfaren leverandør av fiskerireiskap

Frøystad

Frøystad er ei bedrift med lang tradisjon for å levere fiskereiskap til kvalitetsbevisste kundar innan fiskeri og havbruk, både til fritids- og yrkesretta næring. Dei har nærare 50års fartstid, og er kjent for solid kompetanse og erfaring innan sitt virke.

Film for leverandør av fiskerireiskap av osberget as

Vi presenterer her fiskerifilmen vi har laga for Frøystad i samarbeid med BV Consult. Filmen vart produsert både som messeversjon og reklameversjon, med og utan lyd for bruk i ulike kanalar. For å skape driv og fortelje ei god historie følger vi fiskaren og viser deira kvardag, med gode klipp frå livet til havs. Dette vart då knytt opp mot kva Frøystad leverer, og auka arbeidstrivsel når ein har rette reiskap i hendene.

Fantastiske Osberget fekk stå for prosjektstyring, manus, filming, 3D og redigering til ferdig levert film, og Per Eide har også levert fleire av klippa.

Fleire prosjekt

Gå til toppen