Animasjonsfilm av avfallshandteringssystem

Reknes

Reknes har i snart 30 år levert programvareplattforma Reknes WMS som er designa for norsk miljø- og gjenvinningsbransje.

Reknes ønska ein video som effektivt introduserte besøkande til gjenvinningsstasjonar med deira system. Fokuset skulle vere på farleg avfall, men filmen skulle gi god informasjon og ha sjarm i design og uttrykk. Resultatet vart ein kort animasjonsfilm som steg for steg viser reisa gjennom ein gjenvinningsstasjon.

Fleire prosjekt