Rådgjeving for eit tryggare samfunn

Abdi & Aske

Abdi & Aske er eit rådgjevingsfirma som tilbyr råd og rettleiingstenester som skal fremje inkludering og tryggleik.

trykt folder for abdi & aske

Relasjonar skaper tilhøyr

Kultur og religionsforståing i dialog skaper haldnings­endring og integrering. Relasjonar mellom menneske skaper tilhøyr, men også utanforskap.

Abdi & Aske vil arbeide for å snu utfordringar til moglegheiter og løysingar. Osberget har bistått med både profil og nettside. Profilen er med på å forsterke kontrastane i samfunnet, ulike livssyn og perspektiv, og tydeleg formidling – utan “gråsoner” i mellom.

"Tenkte jeg bare ville melde tilbake for noen dyktige folk som jobber på Osberget."

Iselin Eliassen Aske

Dagleg leiar

Nye vegar for eit tryggare samfunn

Abdi & Aske tilbyr råd og veiledning til tilsette som jobbar med nye-norske. Kultur og religionsforståing, og dialog om skjulte verdiar og holdningar er viktige stikkord for verksemda. Dei held informasjon og dialogmøter med nye-norske om holdningar og verdiar som vi ikkje ser, og som folk kanskje ikkje snakkar so høgt om. Les meir på abdiaske.no

abdi & aske portefølje presentasjon av nettside
abdi & aske portefølje presentasjon

Fleire prosjekt

Gå til toppen