Sikker protokoll

av Osberget
24. juli, 2023

Fantastiske Osberget ser til at dine nettsider har sikker protokoll. HTTP, HTTPS og SSL er tre relaterte begrep som er knytt til nettsider og sikkerheit:

HTTP (HyperText Transfer Protocol):

HTTP står for HyperText Transfer Protocol, og det er eit protokollsystem som nyttast til å overføre data mellom ein nettlesar og ein webservar. Når du skriv inn ein URL i nettlesaren din og trykker “Enter”, bruker nettlesaren HTTP for å be om innhold frå nettsidene frå webserveren. HTTP er ein “ikkje-sikker” protokoll, noko som betyr at dataene som sendast mellom nettlesaren og serveren, er opne og ikkje krypterte. Dette kan føre til sikkerheitsrisiko, spesielt når det vert overført sensitive data, som påloggingsinformasjon eller personlige opplysningar.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure):

HTTPS står for HyperText Transfer Protocol Secure, og det er ein sikker versjon av HTTP. Når ei nettside nyttar HTTPS, krypterar dataene som overførast mellom nettlesaren og webserveren ved hjelp av SSL (Secure Sockets Layer) eller TLS (Transport Layer Security) protokollar. Dette gjer det mykje vanskeligare for uautoriserte personar å avlytte eller stjele data som sendast mellom brukaren og nettstaden. HTTPS nyttast spesielt til å beskytte sensitive data som kredittkortinformasjon, påloggingsopplysningar og personopplysningar.

SSL (Secure Sockets Layer):

SSL står for Secure Sockets Layer, og det var den opprinnelige teknologien som ble nytta til å implementere kryptering og sikkerheit for dataoverføring mellom nettlesaren og serveren. SSL er no i stor grad erstatta av TLS (Transport Layer Security), men begrepet “SSL” blir fortsatt brukt generelt for å referere til krypteringsteknologiane som sikrar HTTPS-forbindelser. TLS er etterfølgaren til SSL, og det er den moderne og sikrare protokollen som nyttast i HTTPS-implementeringar.

I dag nyttar dei fleste nettlesarar og nettsider HTTPS som standard for å sikre at dataoverføringen er kryptert og sikker. Implementeringen av HTTPS med SSL/TLS-sertifikater er ein viktig praksis for å beskytte personvernet til brukaren og betre nettstedsikkerheita.

Gå til toppen