ReNorway
ReNorway er leverandør av fjernvarmesystem og ”plug & play”-energisentralar med universell utforming som er meir kostnadseffektiv og installasjons- og brukarvennlig enn dagens løysingar. Kombinasjoner av kjend teknikk med nye løsningar som blir patentert.  Vi har laga filmen deira!
13.05.14 08:42
Romantic Styling

Utstilling ved Kunstmuseet KUBE 16.11 - 31.12.2013

Fantastiske Osberget fekk dette spanande oppdraget og har designa logo, kunstkatalog, plakat, invitasjon, veggfolie og banner. Utstillingsåpninga laurdag 16. november vart ein knallsuksess med over 250 besøkjande. Takk for eit supertgivande prosjekt!Romantic Styling er ein utstilling der forstaden står i sentrum både i motivkretsen og gjennom kunstneranes bakgrunn. Vi møter forstadsmenneske og forstadens ulike karaktererar. Deiras verdiar, draumar og kvardagsliv lyftast fram og belysast frå ulike hold. Valeria Montti Colque og Bent Erik Myrvoll tilhøyrer ein generasjon kunstnera som har vakse opp i ei tid då vårt vestlige overflodssamfunn har nådd toppen av alle konjunkturar. Dei er samtidig i den generasjonen som kanskje fyrst har fått kjenne på dei negative fylgene denne ikke-bærekraftige utviklinga har hatt og vil kome til å få for miljø og fordelingspolitikken. Dette er tema dei begge har tatt med inn i kunsten, blant anna gjennom gjenbruk av material.  
18.11.13 09:16
Budsjett og økonomiplan Ulstein kommune
Vi har i samarbeid med Ulstein Kommune utarbeida Budsjett- og Økonomiplanen for 2014 - 2017. Per Eide har tatt bilda. Vi takkar for arbeidet!Ulstein er ein kommune på øya Hareidlandet på Sunnmøre i Møre og Romsdal, med kommunesenteret Ulsteinvik. Han grensar i aust til Hareid kommune. Mot vest ligg øykommunen Herøy. Mot søraust, over Vartdalsfjorden, ligg Ørsta og Volda. Bygdene Haddal, Eiksund, Hasund, Dimnøya, Flø, Skeide og Ulstein ligg alle i Ulstein kommune. Kommunevåpenet viser ei rekke med sju taggar i gull som symboliserer dei sju skulekrinsane Ulstein kommune ein gong hadde, dette er lagt på ein blå botn. Kommunevåpenet vart laga av Asbjørn Waage i 1984. Besøk kommuna si heimeside her.        
15.11.13 08:56
ULSTEIN FJERNVARME
Ulstein Fjernvarme er ei nyetablert bedrift i Ulsteinvik som leverer fjernvarme til private og det offentlege. Deira fokus er fornybar energi gjennom aktivt utviklingsarbeid som trygger samfunnets fellesskap og framtid. Dei leverer varme og kjøling frå termisk oppvarming ifrå sjøen og har såleis miljøet sentralt i deira visjon.Osberget AS har fått det ærefulle oppdraget å byggje profilen deira frå starten. I arbeidet med logoen var nettopp miljøaspektet sentralt. Logoen skal reflektere at Ulstein Fjernvarme leverer både kjøling og varme. Dråpen er symbolikken på energikjelda deira. Den grønblå fargen er både varm, kald, og kan saman med si organiske form, assosierast til vatn, naturen og miljøet. Vi gleder oss til det vidare arbeidet med Ulstein Fjernvarme!
14.11.13 13:45
FURENE - 40 år!
Furene fyller i 2013, 40 år! I den samanheng har vi bistått med å utarbeide eit jubileumshefte. Gjennom 70 sider får interesserte eit innblikk i historikken til Furene AS, samt møte nokre av nøkkelpersonane bak den stadig veksande bedriftaFurene AS skal utvikle og levere tenester som er attraktive i den forstand at dei inkluderer og fremjar arbeid i aktivitet. Deira visjon er "Furene - for den som vil og kan!" og set menneske i fokus ved å la evner og anlegg hos kvar enkelt spire. Deira profil og verdiar ville vi fremje gjennom enkel grafikk som symboliserar det skjøre, men veksande menneske - og Furene som ei hjelpande hand i denne prosessen. Forfattar: Asle Geir Widnes Johansen
14.11.13 13:18
ULMATEC
Ulmatec leverer funksjonelle og spesialiserte marine løysingar for riggar og skip basert på kundane sitt behov. Saman med Tegneren står vi bak den grafiske profilen til Ulmatec.I samanheng med Nor-Shipping 2013 ønskja Ulmatec å friske opp profilen med både bildekonsept, brosjyrer, messestand og nye nettsider! Ulmatec ønskja å nytte enno meir av potensiale i profilen. Klare fargar, stramme linjer og bildebruk skulle forsterke dei som ein solid leverandør. Osberget takkar for oppdraget med utarbeiding av nye nettsider, design og leveranse av messestand og grafisk arbeid. Til bildekonsept har vi brukt fotograf Vasco Pinhol.

Besøk nettsidene til Ulmatec på www.ulmatec.no.            
24.07.13 14:02
Norsk Dystoniforening
Gjennom tett samarbeid med kunden har vi utvikla og designa dei nye heimesidene til Norsk Dystoniforening. Heimesidene er tilpassa mobil og nettbrett. Vi takkar for dette kjekke oppdraget! Nettsida kan du finne her.
12.07.13 14:58

 

 

Fantastiske Osberget er eit
fullverdig reklamebyrå.

Vi leverer alt innan
profilering og design.

   

Fantastiske Osberget
Postboks 168
6067 Ulsteinvik
post@osberget.no
70 00 90 90

Åtte veker i praksis hos Fantastiske Osberget
Denne veka starta tre studentar frå linja for media, IKT og design på åtte vekers praksis hos Fantastiske Osbeget. Dei tre går tredje året ved Høgskulen i Volda og er ferdig utdanna i juni.– Sidan det er tredje året ville vi gjerne vere i Volda. Derfor var det fint å få desse praksisvekene i eit byrå i nærområdet. Vi var her på intervju, og fekk eit godt inntrykk både av arbeidsmiljøet og arbeidsinnhaldet. Vi har fått utføre reelt arbeid, og det set vi pris på, fortel Gina Korslund (22) frå Sørum. Den første arbeidsoppgåva hennar er designet til ei bok som Fantastiske Osberget skal produsere for Hareid historielag. Even Pettersen (27) kjem frå Fosnavåg. Han har starta praksisperioden med å lage storyboard til ein reklamefilm til ein av byråets kundar; altså ei visualisering av korleis filmen etter kvart skal sjå ut. Ole Andreas Vekve (22) kjem frå Rissa ved Trondheim. Han jobbar med nytt nettside-design til ein annan av byråets kundar. Dei tre vil absolutt tilrå Volda som studentstad. Miljøet er godt. Samtidig er det spesielt at det er om lag like mange studentar i bygda som der er fastbuande. – Vi har god erfaring med å ha studentar i praksis her. Dette er jo «det nye blodet». Dei gir oss input og utfordrar oss med nye ting; hjelper oss med å vere i utvikling. Så er det ein bonus at dei også kan ta unna litt arbeid i ein periode vi har mykje å gjere, forklarer dagleg leiar Magne Grimstad.
26.02.15 13:22
Åtte veker i praksis hos Fantastiske Osberget
Denne veka starta tre studentar frå linja for media, IKT og design på åtte vekers praksis hos Fantastiske Osbeget. Dei tre går tredje året ved Høgskulen i Volda og er ferdig utdanna i juni.– Sidan det er tredje året ville vi gjerne vere i Volda. Derfor var det fint å få desse praksisvekene i eit byrå i nærområdet. Vi var her på intervju, og fekk eit godt inntrykk både av arbeidsmiljøet og arbeidsinnhaldet. Vi har fått utføre reelt arbeid, og det set vi pris på, fortel Gina Korslund (22) frå Sørum. Den første arbeidsoppgåva hennar er designet til ei bok som Fantastiske Osberget skal produsere for Hareid historielag. Even Pettersen (27) kjem frå Fosnavåg. Han har starta praksisperioden med å lage storyboard til ein reklamefilm til ein av byråets kundar; altså ei visualisering av korleis filmen etter kvart skal sjå ut. Ole Andreas Vekve (22) kjem frå Rissa ved Trondheim. Han jobbar med nytt nettside-design til ein annan av byråets kundar. Dei tre vil absolutt tilrå Volda som studentstad. Miljøet er godt. Samtidig er det spesielt at det er om lag like mange studentar i bygda som der er fastbuande. – Vi har god erfaring med å ha studentar i praksis her. Dette er jo «det nye blodet». Dei gir oss input og utfordrar oss med nye ting; hjelper oss med å vere i utvikling. Så er det ein bonus at dei også kan ta unna litt arbeid i ein periode vi har mykje å gjere, forklarer dagleg leiar Magne Grimstad.
26.02.15 13:22
Hakallegarden med ny nettside
Samtidig med at TV-serien «Marit og dyra» starta på NRK Super 4. februar, lanserte Hakallegarden den nye nettsida si, som Fantastiske Osberget har laga.Du kan sjå den flotte nettsida her: www.hakalle.no. Sida er tilpassa mobil og nettbrett, og dei sosiale media Instagram, Facebook og YouTube er integrerte. – Vi besøkte Hakallegarden i Vanylven for å få inspirasjon til arbeidet med å utvikle nettsida. Vi trur dei – Aina og Olav Krakset – har eit flott konsept som viser kva du kan oppleve på garden, seier designar Tone Sjåstad og prosjektleiar Desiré Gugelmann i Fantastiske Osberget. Dei legg til: – Vi brukte målgruppeorientert marketing på sideoppsettet: – 3 boksar med «Familie», «Skular og barnehagar» og «Bedrifter og grupper». Vi har hatt ein flott prosess saman med Aina og Olav på Hakallegarden. Tysdag 4. februar starta NRK tv-serien «Marit og dyra», som handlar om dottera til Aina og Olav Krakset, Marit, og dyra på Hakallegarden. Marit Krakset er seks år. TV-teamet var med henne i 27 dagar frå februar til november i 2014. Gjennom tv-serien får folk oppleve dagleglivet på ein gard. Alt er naturleg og ekte. Programskapar Eva Westvik fortel til media at serien vart til fordi Hakallegarden er som skapt for barne-tv. ​
11.02.15 13:21
Har laga nettside til stort Ulsmo-prosjekt
Fantastiske Osberget har laga nettsida til det store eigedomsprosjektet som Ulstein-selskapet Ulsmo har planlagt på Volsdalsberga. Sida har fått domenenamnet www.frisikt.ulsmo.no og kom «på lufta» denne veka.Det er ved sjøen på Volsdalsberga, rett sør for Color Line Stadion, at Ulsmo planlegg det som kan bli din neste bustad. Om lag 150 unike leilegheiter skal førast opp i to byggesteg. Her vil vere bustader for kvar ein smak, i ulike storleikar og prisklasser. Salsstart på første byggetrinn, Hus 1, 5 og 6, er forventa i løpet av 2. kvartal 2015. Bustadprosjektet er no inne til offentleg godkjenning og forventast å ligge klart i løpet av 1. kvartal 2015. Spennande oppdrag
– Vi er glade for å ha fått dette spennande oppdraget. Vi vart einige om at vi skulle profilere både sjølve bustadprosjektet og Ulsmo. Det meiner vi at vi har klart gjennom den sida vi har skapt, seier grafisk designar Marius Ertesvåg i Fantastiske Osberget. – Det var viktig å få tydeleg fram den flotte utsikta som husværa i dette prosjektet vil få. Derfor valde vi eit reint og enkelt design. Så var dei ei utfordring at det er to eigedomsmeklarar som skal selje husværa. Då måtte vi finne ei kommunikasjonsløysing som kjem begge til gode på ein likeverdig måte, fortel Marius, som legg til at fleire av bilda er tekne frå ei høg kran. På nettsida er det mogleg å sjå utsikta frå alle retningar. Kort veg til byen – kort veg til naturen
Volsdalsberga er eit fantastisk og landleg område der du kan spasere inn til eit av dei vakraste bysentera i Norge – på 15 minutt. Samtidig tilbyr dette området ved sjøen unike rekreasjonsmoglegheiter for store og små. Du kan fiske og bade frå svaberga – eller leike i strandkanten på badestranda. Samtidig ligg innfartsvegen lett tilgjengeleg, med optimal logistikk for innkøyrsel og avkøyrsel. Kort sagt optimal plassering for unge og vaksne!
10.12.14 13:34